Yapay Zekâ Kullanılarak Topraksız Üretim Modelleri Oluşturulacak

0

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkiler Bölümü topraksız tarım yöntemini yapay zekâ ile optimize ederek önemli bir TAGEM (Tarım ve Orman Bakanlığı) projesine imza attı. “Kapalı dikey topraksız tarım yöntemiyle model bitki marul üretim tekniklerinin yapay zekâ ile optimize edilmesi” adlı inovasyon projesi, paydaşlarına sunularak tanıtımı yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. H. Yıldız Daşgan, Doç. Dr. Bekir Bülent Arpacı, Prof. Dr. N. Ebru Kafkas, Ar. Gör Boran İkiz, Doktorant Abdullah Aldiyab ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Kartal’ın yer aldığı TAGEM Projesi, özel sektör ortağı olarak Cantek-Farminova şirketinden Hakan Karaca ve Ali Eroğlu ile beraber yürütülüyor.

Prof. Dr. Daşgan: “İklim Değişikliği Tehdidi altında Gıda Güvenliği için Popüler Üretim Modeli Olacak”

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Nurettin Kaşka Toplantı Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısının sunumunu Prof. Dr. H. Yıldız Daşgan yaptı. Prof. Dr. Daşgan, “Teknolojik dönüşüm her türlü endüstriyi etkilerken, tarımın bundan etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Azalan tarım alanları, değişen iklim koşulları, salgın hastalıklar, artan gıda temini ve tarımdaki işgücü azalması yenilikçi inovasyon teknolojilerin kullanımını zorunlu kılmaktadır. İklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri ve salgın hastalıklar, insanlarda ve hükümetlerde gelecekte gıdaya kolay ulaşamama endişesi oluşturmaktadır.  Gelecekte hedef, tarım stratejilerimizi değiştirmek suyu, enerjiyi ve yetiştirme alanlarını optimum şekilde kullanan bitki fabrikalarında dikey olarak topraksız yetiştiricilik projelerini devreye sokmaktır. Bitki yetiştiriciliği için gerekli tüm çevre koşulların optimum şekilde kontrol edilebildiği, iklim değişikliğinden bağımsız, dikey katlar şeklinde alanın ve suyun %2 gibi en ekonomik şekilde kullanıldığı ‘Bitki Fabrikaları’ veya “Kapalı Dikey Tarım Tesisleri”, gelecekte gıda üretiminin teminatı rolü ile popüler üretim modeli olarak karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Kapalı Dikey Tarım Tesisinde Yapay Zekâ ile Ürün Yetiştirme Modeli Yapılıyor

Türkiye’nin sahip olduğu ekolojik zenginlik ve su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğinden payını alan ülke olarak gelecek yıllarda gıda güvenliği konusunda tedbir almak adına, zaman geçirmeden kapalı mekanlarda kontrollü dikey tarım yetiştiriciliğinin bitkisel, endüstriyel ve ekonomik açılardan her yönüyle incelenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Daşgan sunumuna şöyle devam etti;

“Sunulan projede model bitki olarak marul seçilmiştir. Kapalı mekânda dikey su kültürü teknikleri ile marul yetiştiriciliğinde gerekli çevresel şartların; gece-gündüz sıcaklıkları, karanlık-ışık periyotları, CO2 gübrelemesi ve LED aydınlatması farklı kombinasyonları ile 36 yetiştiricilik denemesi yapılarak üretim verileri yapay zekâ teknolojisi ile makineye öğretilecek. Makine öğrenmesinden sonra pratikte gerçekleştirmenin çok zaman alacağı 28800 bağımsız yetiştiricilik denemesine denk gelen veri tahminlemesi elde edilebilecek. Bu veriler ile eğitilen yapay zekânın 40 binin üzerine kombinasyonu hesaplayabilecek algoritmaya ulaşmasını hedefliyoruz.”

Yapay Zekâ Teknikleri Sayesinde Tarımsal Verimlilik ve Ürün Kalitesi Artacak

Projenin başarı ile tamamlanması durumunda ülkemiz bitki fabrikası kurulumu ve yapay zeka ile optimal bitki üretimi konusunda modeller geliştirilecektir. Böylece marul üretiminin optimal koşulları yapay zeka teknolojisi ile tahmin edilebilecektir. Bu proje kapsamında proje yürütücüsü olan Çukurova Üniversitesinin tarım ve yapay zeka konularındaki uzmanlığı, bitki fabrikası üreten proje ortağı Cantek-Farminova’nın endüstriyel ve bilişim teknolojilerindeki uzmanlığı birleştirilerek ortak bir çalışma gerçekleştirilecek, yeşil bitki fabrikalarında su kültürü teknikleri ile dikey sistemlerde optimum yetiştiriciliğin yapay zeka ile simülasyonu yapılacaktır. Gelişen sensör teknolojisi, büyük veriyi ele alabilecek. Algoritmalar ve yapay zekâ teknikleri sayesinde tarımsal verimliliği ve ürün kalitesini arttıracak, enerji tüketimi ve diğer giderleri azaltacak sistemler geliştirmek mümkün olacaktır.” Sunumun ardından ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri bitki fabrikasında incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir